Prevence

Děti a slunce

První článek ze série o tom, jak zajistit dětem bezpečný pobyt na sluníčku.


Bez slunce by nebyl život. Sluneční záření ke svému životu potřebujeme, ale zároveň musíme brát v potaz rizika, jaké může nadměrné vystavování se slunci způsobit. Bylo by bláhové si myslet, že příroda zařídila vše tak dokonale, že používání ochrany před sluncem je pouhý výmysl lidstva a zbytečnost. Bohužel se s těmito názory občas také setkávám. Argumenty, že dříve se lidé nechránili a tolik rakoviny kůže nebylo, jsou liché, protože do vzniku rakoviny přispívá mnoho dalších faktorů (např. i to, že se dožíváme vyššího věku, kouření, solária, znečištěné prostředí a ztenčená ozonová vrstva). Lidskou činností byla bohužel ozonová vrstva naší planety porušena, a tak dochází k průniku většího množství ultrafialového záření, které by mělo být za normálních okolností touto vrstvou filtrováno. Negativní účinky ultrafialového záření byly jednoznačně potvrzeny mnoha studiemi. Kůže má samozřejmě svoje obranné mechanismy, jak se škodlivému záření bránit, ale ty jsou poměrně brzy vyčerpány. Proto je potřeba tyto mechanismy posílit nějakou další vhodnou formou ochrany.


Malá odbočka do fyziky pro lepší pochopení tématu: Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o různém spektru vlnových délek, které můžeme rozdělit na viditelné světlo, infračervené záření a ultrafialové záření. Teď nás zajímá hlavně to poslední, které ještě můžeme dělit na:

  • UVA záření – proniká do hlubších struktur kůže, efekt není viditelný ihned, což je o to nebezpečnější. Způsobuje stárnutí kůže a vznik vrásek, stejně tak nepřímé poškození buněčné DNA a tedy i toto záření má podíl na vzniku rakoviny kůže.
  • UVB záření – způsobuje zhnědnutí kůže, ale i její zarudnutí a spálení; působí na buněčnou DNA a může jí přímo poškodit. Vlivem poškození ozonové vrstvy proniká právě UVB zvýšeně na zemský povrch.
  • UVC záření – je pohlcováno ozonovou vrstvou, na zemský povrch dopadá minimálně, jinak je produkováno umělými zdroji (germicidní lampy). Je také karcinogenní a pro živé organismy velmi nebezpečné.

Proč ochrana proti slunci u dětí velmi důležitá? Děti povětšinou tráví venku mnohem víc času než dospělí. Udává se, že během dětství absorbujeme 20-50% z celkové dávky slunečního záření za celý život! Zatímco rodiče sedí na lavičce ve stínu nebo na lehátku pod slunečníkem, děti pobíhají na hřišti, sedí na pískovišti, hrají si na břehu moře… Jejich kůže je tenčí, citlivější a vnímavější, také rychleji ztrácí vodu a může dojít k přehřátí. Na nás na rodičích je, abychom jim zajistili bezpečný pobyt na sluníčku. Každé spálení v dětství s sebou nese zvýšení rizika, že dojde k rozvoji rakoviny kůže v pozdějším věku, tedy v době, kdy už si dávno na nějaké spálení z dětství nepamatujeme, ale naše kůže ano. Sluníčko není démon, kterého se musíme bát, ale užívejme jej s respektem a hlavně nezapomínejme na ochranu a prevenci, která je vždy lepší než řešení následků.


JAK BY MĚLA OCHRANA DĚTÍ PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM VYPADAT?

  • Děti do 1 roku ideálně vůbec nevystavovat přímému slunečnímu záření– zvlášť citlivé jsou děti do půl roku věku, nejen z důvodu možného spálení, ale i kvůli riziku dehydratace nebo přehřátí, tito nejmenší kojenci nepatří na přímé slunce vůbec! Obecně má být velká opatrnost při slunění dětí do 3 let, ale “chodce” už těžko udržíme pouze ve stínu, takže je nutné volit i jiné způsoby ochrany. I při pobytu ve stínu je nutné pokožku chránit (oděv, krém)!
  • Pravidelné používání ochranných prostředků– oblečení s UV filtrem, klobouček nebo kšiltovka, sluneční brýle s UV filtrem
  • Používání opalovacích krémů– ideálně určené přímo pro děti, v dostatečném množství a v opakovaně nanášené vrstvě během dne a v průběhu různých aktivit (po koupání, utírání, válení v písku, při sportu a pocení…). O jejich výběru a správné aplikaci se zmíním podrobně v dalším článku.
  • Dbát na dostatečný příjem tekutin– dětem je nutné aktivně a pravidelně tekutiny nabízet, aby nedošlo k dehydrataci nebo přehřátí organismu. Kojené děti častěji přikládáme k prsu, neomezujeme jejich zvýšenou poptávku po mateřském mléce. V horku může být snížená chuť k jídlu, volíme lehčí jídla, bohatá na vodu (ovoce, zelenina, mléčné výrobky atd).
  • Na venkovní aktivity pro děti se snažíme co nejvíce volit stín, vyhýbáme se přímému slunci a pobytu na něm především mezi 11. a 15. hodinou, kdy je intenzita slunečních paprsků nejvyšší a také dochází k největší expozici UVB záření.

Vice o výběru opalovacího krému a ochranných prostředků v dalším článku.


V dotazech na instagramu přišlo velké množství otázek právě ohledně té nejmenší kategorie dětí do jednoho roku. Z těch nejčastějších:

Mazat i děti do půlroku věku? Tahle skupina dětí vůbec na přímé slunce nepatří. Nicméně pokud jinak nelze, preferuje se použití fyzikální ochrany (oděv, klobouček). Pokud i tak vykukuje holá kůže, tak nezbývá, než namazat. Volíme krémy s fyzikálním principem ochrany a snažíme se minimalizovat používání, protože kůže takto malých dětí je nejvíce “propustná” a dochází ke vstřebávání látek. Takže nemažeme celé tělo, ale jen odkryté části a zbytek se snažíme zakrýt oděvem.

Co dělat, když na dítě svítí v kočárku? Opět, snažit se zajistit, aby k tomu nedocházelo, přizpůsobit místo procházky a zdržovat se více v lese nebo v parku pod stromy. Existují různé doplňky ke kočárkům jako jsou UV clony, slunečníky atd. Stejně tak mají kočárky často po bocích možnost rozepnutí větracích “sítěk”, což je v parnu vždy dobré udělat, aby kočárkem proudil vzduch. Důrazně bych akorát varovala před zakrýváním celého vstupu do boudičky plenou nebo dečkou. Médii několikrát proběhly výsledky měření teploty uvnitř kočárku zakrytého plenou a opravdu dochází k nebezpečnému zvýšení teploty a dítěti hrozí přehřátí s možnými velmi vážnými důsledky. Pokud dítěti svítí na končetiny a my se nějak potřebujeme dostat domů, nemáme krém ani žádnou jinou ochrannou pomůcku, raději dítěti přikrýt přímo nožičky plenou než celý kočár, aby byla zachována cirkulace vzduchu.

Co když dítě nosím v šátku/nosítku? Klobouček s širokým měkkým okrajem, tenká čepička s kšiltem ideálně s funkčního či dobře prodyšného materiálu. Pozor na to, aby byl chráněný i zátylek a krk zezadu, hlavně, když dítě usne a položí si hlavičku! Všechny odkryté a slunci vystavené části je nutné namazat opalovacím krémem určeným pro nejmenší děti. Úpal či úžeh hrozí samozřejmě i při nošení.


Informace zde uvedené jsou orientační a mají pouze obecnou povahu.
V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči. Na základě těchto informací, vč. popisů průběhů chorob uváděných na těchto stránkách, nelze samostatně stanovit diagnózu a léčbu, k tomu je třeba konzultace
s lékařem. Tyto stránky nepředstavují nabídku léčby na dálku. Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že tyto stránky používají na vlastní riziko a nebezpečí. Nelze uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou přímo či nepřímo využitím těchto stránek a na nich obsažených informací.


Zdroje:

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/uv-radiation.html

https://www.enviwiki.cz/wiki/Naru%C5%A1en%C3%AD_oz%C3%B3nov%C3%A9_vrstvy

6 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *